%20'ye Varan Mayıs İndirimlerini Kaçırmayın!

Bizi Arayın
Limited Şirket Nedir?

Muhasebe Çözümleri

Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket Nedir?

Bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin kurabileceği şirket şeklidir. Bir Limited şirket, tüzel kişiliktir ve bu durumda ortaklar şirkete karşı yalnızca yatırılan sermayeden sorumludur. Limited şirkette ortakların sayısı elliyi geçemez. Limited şirketlerde pay devri genel kurulun onayına bağlıdır ve Limited şirket halka açıklanamaz. Limited şirket ekonomik amaçlarla ve kanunen yasaklanmayan amaçlarla kurulabilir. Fakat sigortacılık ve bankacılık alanında faaliyet gösteremezler. 

Limited şirket nasıl kurulur?

 • Limited şirket kuruluşunu bazı açılardan özetlenecek olursa;
 • Şirket kuruluşu için gerekli belgelerin hazırlanması
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
 • Vergi ve bankacılık işlemleri
 • Ticaret siciline tescil
 • Muhasebeci ile beyan ve mutabakat isteniyorsa vekalet aşaması
 • Vergi dairesi kararı
 • Odalar ve Topluluk Sorunları

Limited şirket ile Anonim şirketin ortak özellikleri nelerdir?

Anonim şirket ile limited şirketin ortak özellikleri şunlardır:

Her iki şirketin de Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu gibi üst organları bulunmaktadır.

Her iki şirketteki mevcut hisseler, gerekli işlem tamamlanarak diğerine devredilebilir.

Kanunen yasaklanmayan ticari faaliyetler her iki şirket türü tarafından da yapılabilir.

Hem anonim şirketler hem de Limited şirketler için, şirket aleyhine rekabete yol açabilecek herhangi bir işlem yapılmadan önce yönetim kuruluna danışılmalıdır.

Hem anonim şirketler hem de Limited şirketler altı aylık bir kapanış süresine sahiptir.

Her iki şirket türü için de şirket, açılışından bu yana altı ay geçmeden kapatılamaz.

Limited şirketlerde sermaye yapısı

Limited şirket en az 10.000 TL sermaye ile en fazla 50 ortak ile kurulabilir. Bir hissedarın sorumluluğu, yatırılan sermaye ile sınırlıdır. Öz sermaye bölünebilir, ancak hisseler bölünemez.

Limited şirket kaç kişi ile kurulur?

Limited şirket kurulabilmesi için en az 1 hissedar, en fazla 50 hissedar olması gerekir. Bir şirket, kuruluştan sonra hissedar sayısı bire düşürülürse veya şirketin ana organlarından biri başarısız olursa feshedilebilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde, pay sahibi veya alacaklılarından biri şirketin feshini isteme hakkına sahiptir.

Bir Limited şirketin vergi yükümlülükleri nelerdir?

 • Geçici vergi 3 ayda bir Kurumlar vergisi,
 • Yılda bir kez Stopaj vergisi,
 • Her üç ayda bir KDV, Aylık sigorta primi,
 • Yıl da bir defa Yasal defter tasdiki ve Yasal defter kapanış tasdiki,
 • Aylık Mali müşavir ücreti,
 • Yöneticiler için aylık 4B SGK primi
 • Yılda bir kez meslek ticaret odası üyelik ücreti
 • Belediye vergisi

Hemen ücretsiz deneyin!

Kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneyin, memnun kalırsanız abone olun.

EnterERPLite

DOĞUŞ

EnterERP Lite, küçük ve orta ölçekli şirketlerin büyümlerini ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan bulutta doğdu.

EnterERPPro

YÜKSELİŞ

EnterERP Pro, orta ve büyük ölçekli işletmelerin büyümelerini ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılayarak sürdürülebilir hale getirmek için geliştirildi.

EnterERP Elegance

ZİRVE

EnterERP Elegance, orta ve büyük ölçekli şirketlerin teknoloji ile birlikte sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir bir alt yapıyı hazırlıyor.

Elegance paket