%20'ye Varan Haziran İndirimlerini Kaçırmayın!

Bizi Arayın
Defter Beyan Sistemi Nedir?

Muhasebe Çözümleri

Defter Beyan Sistemi Nedir?

1. Defter Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesini sağlayan sisteme Defter Beyan Sistemi denir.

2. Defter Beyan Sisteminde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Sisteme giriş yapılarak gelir ve gider kayıtları dijital ortamda gerçekleştirilebilir, defterler bu kayıtlardan hareketle dijital ortamda oluşturabilir, saklanabilir ve beyannameler hazırlanarak onaylanabilecektir. Bununla beraber e-fatura, e-serbest meslek makbuzu gibi belgeler dijital ortamda düzenlenebilir.

3. Defter Beyan Sistemini Kimler Kullanacak?

 • Serbest Meslek Erbapları
 • İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar
 • Basit Usule Tabi Olanlar

4. Defter Beyan Sistemi Kullanımı Zorunlu mu? Zorunlu Olan Mükellefler Kimlerdir?

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1 Ocak 2018, diğer mükellefler ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sistemi kullanmaları zorunludur.

5. Defter Beyan Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

Sistemi kullanmaya başlayacak mükellefler kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

6. Defter Beyan Sistemine Basit Usule Tabi Mükellefler Nasıl Başvuru Yapacaktır?

Basit usule tabi mükellefler, kendileri veya bağlı bulundukları meslek odaları veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığıyla başvurabilirler.

7. Defter Beyan Sistemine İşletme Hesabı Esasına Tabi veya Serbest Meslek Mükellefleri Nasıl Başvuru Yapacaktır?

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ya doğrudan kendileri yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığıyla başvuracaklardır.

8. Defter Beyan Sistemine Girmek İçin Şifre Nasıl Alınacaktır?

Sisteme giriş için kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterin yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine yaptığı başvuru ile alınabilecektir. Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında, sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf, Teslim Tutanağı karşılığında mükellef veya yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

9. Defter Beyan Sistemine Nereden ve Nasıl Giriş Yapılacaktır?

defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra kullanıcı kodu, TC Kimlik numarası ve şifre bilgilerini kullanarak giriş yapılabilir.

10. Defter Beyan Sistemine Mevcut Olan Kullanıcı Kodu ve Şifreyle Giriş Yapılabilecek Midir?

Tebliğ yürürlüğe girmeden önce, vergi dairesinden elektronik beyanname göndermek için sağlanan kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak sisteme giriş yapılabilecektir.

11. Defter Beyan Sisteminde KDV’nin Son Gününe Kadar Sisteme Fatura İşleyebilmek Mümkün mü?

 • Hedef kullanıcılar ait oldukları ayın vergi beyanname verme süresinin son gününe (son gün dahil) kadar kayıtlarını girebilirler.
 • Yılın son ayına ait kayıtlar, o yıla ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.
 • Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, takip eden ayın sonuna kadar sisteme kaydedilir.

12. Defter Beyan Sistemi Üzerinde Kayıtların Yanlış Atılması Durumunda Düzeltme Kaydı Atılabilecek Mi?

Tebliğde defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda; İlgili dönem için düzenlenecek olan KDV Beyannamesinin son günü saat 23:59 a kadar , Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebileceği belirtilmiştir.

13. Defter Beyan Sistemi Üzerinden Hangi Defterler Tutulabilecektir?

Sistem üzerinden;

 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • İşletme Defteri
 • Çiftçi İşletme Defteri
 • Envanter Defteri
 • Damga Vergisi Defteri
 • Amortisman Defterleri
 • Ambar Defteri
 • Bitim İşleri Defteri,

elektronik ortamda tutulabilecektir.

14. Defter Beyan Sistemindeki Defter ve Kayıtların Muhafazasını Kimler Yapacaktır?

Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir.

15. Defter Beyan Sistemi ile Amaçlanan Nedir?

 • Ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması,
 • Vergisel işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması,
 • Defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması,
 • Defter ve beyannamelerin elektronik ortamda muhafaza edilmesi,
 • Bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması,
 • Kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele etmek,
 • Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması,

Amaçlamaktadır.

17. Defter Beyan Sistemini Kullanan Mükelleflerin Defterlerini Tekrar Noterde Onaylatmaları Gerekir Mi?

Sistemi kullanan mükellefler, defterlerini dijital ortamda hazırlayacakları için noter tasdiki gerekli değildir.

18. Defter ve Kayıtları Vergi Dairesince İstenen Mükellefler Ne Yapmadırlar?

Mükellef, ibrazı talep edilen bilgilerin mahiyetini ibraz talep yazısının bir örneği ile birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa bildirmelidir.

19. Defter Beyan Sistemi Üzerinden Basit Usule Tabi Mükellefler Hangi Beyannameler Gönderilebilir?

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
 • KDV Beyannamesi,

Sistem üzerinden gönderilmektedir.

20. Defter Beyan Sistemi Üzerinden Serbest Meslek Erbapları Hangi Beyannameleri Gönderebilir?

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Muhtasar Beyannamesi
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
 • KDV Beyannamesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi
 • Damga Vergisi Beyannamesi
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi(IV Sayılı Liste)
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanan meslek mensubu tarafından gönderilebilir.

Hemen ücretsiz deneyin!

Kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneyin, memnun kalırsanız abone olun.

EnterERPLite

DOĞUŞ

EnterERP Lite, küçük ve orta ölçekli şirketlerin büyümlerini ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan bulutta doğdu.

EnterERPPro

YÜKSELİŞ

EnterERP Pro, orta ve büyük ölçekli işletmelerin büyümelerini ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılayarak sürdürülebilir hale getirmek için geliştirildi.

EnterERP Elegance

ZİRVE

EnterERP Elegance, orta ve büyük ölçekli şirketlerin teknoloji ile birlikte sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir bir alt yapıyı hazırlıyor.

Elegance paket