%20'ye Varan Haziran İndirimlerini Kaçırmayın!

Bizi Arayın
Finansal Tablolar Nedir?

Finansal Yönetim

Finansal Tablolar Nedir?

Finansal tablolar, bir şirketin mali performansını değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılan önemli araçlardır. Bu tablolar, işletmenin mali durumunu, gelirini, giderlerini ve nakit akışını gösteren verileri sunar. Bu yazıda, bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı tablosu gibi temel finansal tabloları okuma ve anlama sürecini ele alacağız.

Bilanço:

Bilanço, bir şirketin mali durumunu belirlemek için kullanılan bir tablodur. Genellikle belirli bir tarih için hazırlanır ve varlıkları, borçları ve özkaynakları gösterir. Bilanço üç ana bölümden oluşur:

Varlıklar:

Varlıklar, bir şirketin sahip olduğu kaynakları temsil eder. Nakit, alacaklar (müşterilerden tahsil edilecek miktarlar), envanter (ürünlerin stok değeri), makineler, binalar, patentler gibi maddi varlıklar ile ticari markalar, fikri mülkiyet hakları gibi maddi olmayan varlıklar, şirketin varlık kalemlerine örnek olarak verilebilir. Varlıklar genellikle likiditeye göre sıralanır, yani en likit (nakit gibi) varlıklar en üstte yer alır.

Borçlar:

Borçlar, bir şirketin finansmanını temsil eder. Şirket, kredi alarak veya tedarikçilere olan borçlarını kullanarak finansman sağlayabilir. Kısa vadeli borçlar, bir yıldan kısa bir sürede geri ödenmesi gereken borçları ifade ederken, uzun vadeli borçlar bir yıldan daha uzun bir sürede geri ödenmesi gereken borçları temsil eder. Borçlar da genellikle vadeye göre sıralanır.

Özkaynak:

Özkaynak, bir şirketin sahiplerine ait olan mali kaynakları temsil eder. Ödenmiş sermaye, hisse senedi değeri, ortaklık payları ve geçmiş yıllardaki kâr veya zararın yansıtıldığı kâr/zarar rezervleri özkaynak kalemlerine örnek olarak verilebilir. Özkaynak, şirketin toplam varlıklarından borçlar çıkarıldıktan sonra kalan kısmı temsil eder.

Bilanço, bir şirketin mali durumunu değerlendirmek için kullanılır. Varlıkların borçlardan daha yüksek olması durumunda şirketin likiditesi ve mali sağlamlığı daha güçlü olarak kabul edilebilir.

Gelir Tablosu:

Gelirler:

Gelir tablosu, bir şirketin belirli bir dönemdeki gelirlerini gösterir. Gelirler, satışların yanı sıra hizmet gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelir kaynaklarını içerebilir. Bu bölümde ayrıca satışların maliyeti (malzeme maliyeti, üretim maliyeti vb.) de düşüldüğünde brüt kar elde edilir.

Giderler:

Giderler, bir şirketin belirli bir dönemdeki işletme maliyetlerini temsil eder. Üretim maliyetleri, pazarlama ve reklam giderleri, araştırma ve geliştirme maliyetleri, yönetim giderleri ve diğer operasyonel harcamalar bu bölümde yer alır.

Kar/Zarar:

Gelirlerden giderlerin çıkarılması sonucu elde edilen net kar veya zararı gösterir. Karlı bir işletme, gelirlerinin giderlerini aşmasıyla net bir kar elde ederken, zararlı bir işletme giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu gösterir.

Gelir tablosu, bir şirketin kâr marjını, karlılık trendlerini ve performansını değerlendirmek için kullanılır.

Nakit Akışı Tablosu:

İşletme Faaliyetleri:

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Nakit akışı, gelir tablosundan farklı olarak gerçek nakit hareketlerini yansıtır. Örneğin, müşterilerden tahsil edilen nakit, tedarikçilere yapılan nakit ödemeleri, çalışanlara yapılan nakit ödemeleri, vergi ödemeleri ve diğer işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını içerir.

Yatırım Faaliyetleri:

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Şirketin varlık alımı veya satımı gibi yatırım faaliyetleri, yatırımın büyüklüğüne bağlı olarak nakit akışını etkileyebilir.

Finansman Faaliyetleri:

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Örneğin, hisse senedi ihraçları, kredi geri ödemeleri, temettü ödemeleri ve diğer finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını içerir.

Nakit akışı tablosu, bir şirketin nakit durumunu, nakit yönetimini ve finansal sürdürülebilirliğini değerlendirmek için kullanılır. Şirketin nakit akışı tablosu olumlu olmalı ve nakit girişleri, nakit çıkışlarını karşılamalıdır.

Finansal tablolar, bir şirketin mali durumunu, performansını ve nakit akışını anlamak için önemli birer araçtır. Bu tabloları dikkatlice inceleyerek şirketin sağlığını değerlendirebilir, kararlarınızı destekleyebilir ve gelecekteki mali stratejilerinizi şekillendirebilirsiniz.

Hemen ücretsiz deneyin!

Kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneyin, memnun kalırsanız abone olun.

EnterERPLite

DOĞUŞ

EnterERP Lite, küçük ve orta ölçekli şirketlerin büyümlerini ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan bulutta doğdu.

EnterERPPro

YÜKSELİŞ

EnterERP Pro, orta ve büyük ölçekli işletmelerin büyümelerini ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılayarak sürdürülebilir hale getirmek için geliştirildi.

EnterERP Elegance

ZİRVE

EnterERP Elegance, orta ve büyük ölçekli şirketlerin teknoloji ile birlikte sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir bir alt yapıyı hazırlıyor.

Elegance paket