%20'ye Varan Haziran İndirimlerini Kaçırmayın!

Bizi Arayın
Sevk İrsaliyesi Nedir?

Satış Çözümleri

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Günümüzde birçok işletme, mal ve hizmetlerini tedarik ederken ya da müşterilere gönderirken çeşitli belgeler kullanır. Bu belgelerin en bilinenlerinden biri de sevk irsaliyesidir. Peki, sevk irsaliyesi nedir, neden önemlidir ve hangi durumlarda kullanılır? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler.

Sevk irsaliyesi, satıcının alıcıya gönderdiği maldan veya hizmetten bir örnek olarak kabul edilen ve malın teslimini gösteren resmi bir belgedir. Bu belge, malın taşınması sırasında yanında bulunmalıdır ve malın hangi tarihte, kimden kime sevk edildiğine dair bilgileri içerir.

Sevk İrsaliyesinin Önemi

 1. Kontrol ve Takip: Malın teslimatı sırasında alıcıya neyin gönderildiğini doğrulama fırsatı sunar.
 2. Yasal Zorunluluk: Birçok ülkede, malların taşınması sırasında sevk irsaliyesinin yanında bulundurulması yasal bir zorunluluktur.
 3. Kayıt Tutma: İşletmeler için envanter yönetimi ve mali kayıt tutma süreçlerinde önemli bir araçtır.

Sevk İrsaliyesi Ne Zaman Kullanılır?

 1. Mal Taşıma Durumunda: Bir satıcının malı bir alıcıya göndermesi durumunda sevk irsaliyesi kullanılır.
 2. Depo ve Şube Transferlerinde: Bir işletmenin kendi şubeleri veya depoları arasında mal transferi yapması durumunda da sevk irsaliyesi düzenlenir.
 3. Hizmet Sağlama Durumunda: Fiziksel bir malın taşınmasının yanı sıra bazı hizmetlerin sağlanması sırasında da sevk irsaliyesi kullanılabilir.

Sevk İrsaliyesinin İçeriği

Genellikle bir sevk irsaliyesinde şu bilgiler bulunur:

 • Gönderenin adı ve adresi
 • Alıcının adı ve adresi
 • Gönderim tarihi
 • Gönderilen malın veya hizmetin detaylı açıklaması
 • Miktar ve birim bilgileri
 • İlgili sipariş numarası veya referans bilgileri

Sevk irsaliyesi, ticaretin vazgeçilmez belgelerinden biridir. Hem satıcı hem de alıcı için bir güvence aracıdır. Mal ve hizmet hareketlerinin doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak adına işletmelerin bu belgeye gereken önemi vermesi esastır. Özellikle e-ticaretin yaygınlaştığı günümüzde, sevk irsaliyesinin doğru bir şekilde hazırlanması ve kullanılması, ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için büyük önem taşımaktadır.

Sevk irsaliyesi, iş dünyasında sıkça karşımıza çıkan bir belgedir. Ancak bu belgenin ne olduğunu, hangi bilgileri içerdiğini ve neden bu kadar önemli olduğunu herkes bilmeyebilir. İşte sevk irsaliyesi hakkında bilmeniz gerekenler:

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Sevk irsaliyesi hazırlanırken, üzerinde bazı kritik bilgilerin olması gereklidir. Bu bilgiler şunlardır:

 • Sevk İrsaliyesi İbaresi: Belgenin bir sevk irsaliyesi olduğunu belirtir.
 • Onay İşareti: Maliye Bakanlığı'nın klişesi veya noter tasdiki gibi resmi onayları gösterir.
 • Ürün Bilgisi: Gönderilen ürünün türü ve miktarı.
 • Gönderici Bilgisi: Ürünü gönderen firmanın veya kişinin ismi, soyismi, ticaret unvanı, iş adresi ve vergi bilgileri.
 • Alıcı Bilgisi: Ürünü alan firmanın veya kişinin ismi, ticaret unvanı, adresi ve eğer varsa vergi bilgileri.
 • Teslimat Bilgisi: Ürünün nereye ve kime gönderildiğine dair bilgiler.
 • Tarihler: Ürünün taşıyıcıya teslim tarihi, sevk irsaliyesi numarası ve düzenlenme tarihi.
 • İmzalar: Belgeyi düzenleyen kişi, ürünü alan kişi ve ürünü teslim eden kişinin imzaları.

Sevk İrsaliyesi Zorunlu mu?

Ürün sevkiyatında sevk irsaliyesi düzenlemek, hem alıcı hem de satıcı için zorunludur. Taşımanın satıcı tarafından yapılması durumunda satıcı, alıcı tarafından yapılması durumunda ise alıcı tarafından düzenlenmelidir. Sevk irsaliyesi en az üç kopya halinde hazırlanmalıdır ve bu belgelerin en az iki kopyası ürünü taşıyan araçta mutlaka bulunmalıdır. Tarih bilgileri, belgenin geçerliliği için kritik bir öneme sahiptir. Düzenlenme ve sevk tarihleri, belgede ayrı ayrı yer almalıdır. Eğer bu tarihlerden biri eksikse, sevk irsaliyesi geçersiz sayılabilir.

Fatura ve Sevk İrsaliyesi: İki Belge Arasındaki Temel Farklar

Hem fatura hem de sevk irsaliyesi, ticari işlemlerde sıkça kullanılan resmi belgelerdendir. Ancak bu iki belge arasında, işlevleri ve içerdikleri bilgiler açısından bazı temel farklar bulunmaktadır. İşte bu iki belge arasındaki temel farkları aydınlatma amacıyla hazırladığımız rehber:

Fatura Nedir?

Fatura, bir satış işlemi sonucunda taraflar arasında düzenlenen, satışın detaylarını ve finansal bilgilerini içeren resmi bir belgedir. Faturanın üzerinde şu bilgilerin bulunması zorunludur:

 • Satıcı bilgisi: Faturayı düzenleyen satıcının detaylı kimlik ve adres bilgileri.
 • Satışın Finansal Detayları: Satışın toplam tutarı, KDV, diğer vergi ve masraflar.
 • Ürün/Hizmet Bilgisi: Satılan ürün ya da hizmetin detayları, adet, birim fiyat vb.
 • Satış Tarihi: Malın ya da hizmetin satıldığı tarih.
 • Diğer Detaylar: Ödeme şartları, son ödeme tarihi, vade bilgileri vb.

Eğer bu bilgilerden herhangi biri eksikse, belge resmi olarak fatura statüsü kazanamaz.

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk irsaliyesi, satılan bir malın teslimat sürecini belgeleyen bir evraktır. Bu belge, ürünün sevk sürecinde düzenlenir ve malın alıcıya ulaşma durumunu kayıt altına alır. Sevk irsaliyesinin üzerinde şunlar bulunur:

 • Satıcı ve Alıcının Bilgileri: Ad, adres ve diğer temel bilgiler.
 • Ürün Detayları: Ürünün adı, miktarı, birim bilgisi.
 • Sevk Tarihi ve İrsaliye Numarası.
 • İlgili Tarafların İmzaları: Bu, malın teslim edildiğini onaylar.

Eğer bu belge imzalanmazsa, ürünün teslim alınmadığı kabul edilir.

Fatura ve Sevk İrsaliyesi Arasındaki Temel Farklar

 1. Amaç: Fatura, satışın finansal detaylarını belirtirken; sevk irsaliyesi, ürünün taşıma ve teslimat sürecini belgeleyen bir işleve sahiptir.
 2. Hukuki Statü: Fatura, bir alışverişin finansal kanıtı olarak kabul edilir. Sevk irsaliyesi ise malın teslimat sürecini kanıtlar.
 3. İçerik: Her iki belge de satıcı ve alıcı bilgilerini içerse de, faturada finansal detaylara, sevk irsaliyesinde ise sevkiyat detaylarına daha çok yer verilir.

Sonuç olarak, fatura ve sevk irsaliyesi, ticari işlemlerin vazgeçilmez iki belgesidir ve her ikisi de kendi içinde önemli hukuki ve operasyonel işlevlere sahiptir. Bu iki belgenin doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi, ticaretin düzenli ve yasalara uygun bir şekilde ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

                            

Hemen ücretsiz deneyin!

Kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneyin, memnun kalırsanız abone olun.

EnterERPLite

DOĞUŞ

EnterERP Lite, küçük ve orta ölçekli şirketlerin büyümlerini ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan bulutta doğdu.

EnterERPPro

YÜKSELİŞ

EnterERP Pro, orta ve büyük ölçekli işletmelerin büyümelerini ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılayarak sürdürülebilir hale getirmek için geliştirildi.

EnterERP Elegance

ZİRVE

EnterERP Elegance, orta ve büyük ölçekli şirketlerin teknoloji ile birlikte sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir bir alt yapıyı hazırlıyor.

Elegance paket